Rail Nation

Jeśli kiedyś marzyłeś o tym, aby pokierować własne przedsiębiorstwo kolejowe, to stajesz przed niepowtarzalną możliwością, by za sprawą własne pragnienia zrealizować.
Ralin Nation to nie tylko całkowicie bezplatna gra, ale także namacalną uczta historii techniki, która wciągnie nas na długie godziny.
Zaczynając rozgrywkę trafimy w ręce samouczka, który w sposób klarowny i zrozumiały przedstawi nam interfejs gry oraz wprowadzi nas w dalszą samodzielną grę.
Gra w Rail Nation zwykle opiera się na rozbudowie sieci zaopatrywania w surowce dla miasta, w którego rejonie będziemy działać.
To które materiały będziemy musieli dowieźć do miasta, zależy tylko i wyłącznie od fazy rozbudowania miasta.
Pozyskanie więcej znaczących surowców bardzo często wymaga od nas zbudowania silnie rozwiniętej sieci dostaw, począwszy od dostarczenia drewna do tartaku, by w następnej kolejności odebrać deski i dostarczyć je miastu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.